Antidepresanlar
Baslica antidepresan tipleri
Hafif ve orta siddette depresyonda kullanilan ilaçlar
Agir depresyonda kullanilan ilaçlar

Dozaj
Alinacak miktar

Yan etkiler
Antidepresanlarin yan etkileri üzerine genel bilgi
TCA’larla tedavinin yan etkileri
SSRI’larla tedavinin yan etkileri

Tedavi
Ilk depresif epizodunuzda tedavi
Sonraki depresif epizotlara karsi tedavi
Ya tedavi ise yaramazsa?
Kötümserlige gerek yok

Baslica antidepresan tipleri:
Trisiklik antidepresanlar (TCA) – örn. nortriptilin, klomipramin, imipramin
Seçici serotonin geri-alim inhibitörleri (SSRIs) örn. sitalopram, sertralin, paroksetin, fluoksetin ve fluvoksamin
Monoamin oksizdaz inhibitörleri (MAOI) – örn. moklobemid
Hem serotonin hem de noradrenalin üzerinden etki gösteren çift-etkili antidepresanlar – örn. venlafaksin, mirtazepin
Seçici noradrenalin geri-alim inhibitörleri (SNRI) – örn. nefazodone

Hafif ve orta siddette depresyonda kullanilan ilaçlar
En yaygin kullanilan antidepresan tipi:

SSRI’lar. Hafif ve orta siddette depresyon tedavisinde etkilidirler. Doktorunuz sizin için uygun ilaci seçecektir.

Ne dozda alinmali
Ilacinizi dogru dozda almaniz son derece önemlidir. Aksi halde daha az etkili olacak, bu da tedavinizi tehlikeye sokacaktir.

Doktorunuz sizin için uygun ilaci seçecektir.

Dikkat! Yaslilarda genellikle daha düsük dozlarin kullanilmasi gerekir.

Reklamlar